Vi tar på oss oppføring av tilbygg i tiltaksklasse 1

Vi tar på oss oppføring av alle former for tilbygg for såvel private, bedrifter og offentlige institusjoner. Dette være seg tilbygg til eksisterende bygningsmasse som relaterer under tiltaksklasse 1. Tilbygg er jo det mest tenkelige; alt fra utvidelse av en bolig til mindre oppføringer .
Vi er selvsagt behjelpelig i hele prosessen fra de planlegging, tegning (evt videreformidling av arkitekttjenester), byggesøknader, og oppføring av bygget.